ก๋วยจั๊บอุบล

เลขที่- ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 087-2482164 087-2482164 ก๋วยจั๊บ