คนเหนือ

เลขที่- ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 – – อาหารตามสั่ง