คุณเส็งโภชนา

เลขที่146/16 ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 080-4710177 080-4710177 ข้าวไข่เจียว, ราดหน้า, อาหารตามสั่ง