จุดชมวิวผาพญากูปรี

จุดชมวิวพญากูปรี ตั้งอยู่ริมถนนบ้านแซรไปร์ – ช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรไทย-กัมพูชา ช่องสะงำ ประมาณ 4 กม. โดยจุดชมวิวพญากูปรี อยู ่บริเวณหน้าผาสูงบนเทือกเขาพนมรัก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติของต้นน้ำห้วยสำราญที่กั้นระหว่าง อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และ อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ได้อย่างชัดเจน
พร้อมทั้งจัดตั้งศาลาไทยขึ้น 3 หลังเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักชมวิว และมีบริการน้ำชากาแฟกูปรี ชงโดยทหารที่ผ่านการอบรมมาแล้ว เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณนี้จะเริ่มต้นจากการที่ไปกราบไหว้สรีระสังขารของหลวงปู่สรวงที่วัดไพรพัฒนา จากนั้นจะมาชมจุดชมวิวพญากูปรี แล้วขึ้นไปเที่ยวที่เมืองใหม่ช่องสะงำและไปที่จุดผ่านแดนถาวรไทย- กัมพูชาช่องสะงำ เพื่อข้ามไปเที่ยวในเขต
ประเทศกัมพูชาต่อไป