ดาบนุลาบปลา

เลขที่52/10 ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 081-8261505 081-8261505 อาหารตามสั่ง