น้องทราย

เลขที่ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 089-6292609 อาหารตามสั่ง