น้ำตกภูลออ

เป็นน้ำตกขนาดเล็กอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พนมดงรัก ตำบลเสาธงชัย การเดินทางใช้เส้นทางหมายเลข 221 (กันทรลักษ์ -ผามออีแดง) ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ถึงบ้านภูมิซรอล – น้ำตกสำโรงเกียรติประมาณ 8 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายสู่น้ำตกภูละออ อีก 2.5 กิโลเมตร เป็นทางลาดยางตลอดสายสามารถ ท่องเที่ยวได้ในช่วงเดือนเมษายน -กุมภาพันธ์ ทางเดินเข้า จากบริเวณลานจอดรถถึงน้ำตกในระยะทางไป-กลับ 4 กิโลเมตร ได้รับการพัฒนาให้เป็นเส้นทางที่ให้ความรู้เรื่องพืชพันธุ์และสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวในลักษณะเดินป่าศึกษาธรรมชาติ