ปราสาทบ้านปราสาท

ปราสาทบ้านปราสาท หรือ ปราสาทห้วยทับทัน หรือ ปราสาทบ้านโนนธาตุ ตั้งอยู ่ภายในวัดปราสาทพนาราม บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ สันนิษฐานว ่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐาน “เทพเจ้าตีมูรติ”
ตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ โบราณสถานแห่งนี้เป็นศิลปะร่วมแบบคลัง–ปาปวน ประกอบด้วยปรางค์อิฐจำนวน 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน เรียงตัวในแนวทิศเหนือ – ใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก รอบปราสาทมีกำแพงศิลาแลงล้อมทั้ง 4 ด้าน รวมถึงมีโคปุระ อยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันออกสำหรับปรางค์องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าปรางค์อีก 2 องค์ อยู่เล็กน้อย แต่ส่วนหลังคาเตี้ยกว่า ลักษณะของปรางค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง มีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว มีกรอบประตูหินทราย และมีทับหลังติดอยู่เป็นภาพบุคคลยืนอยู่เหนือหน้ากาลส่วนปรางค์ 2 องค์ที่ขนาบข้างนั้นมีขนาดเดียวกัน โดยในยุคหลังได้รับการดัดแปลงรูปแบบไปมาก ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ “ประตู” ซึ่งก่ออิฐปิดตายทั้งสี่ด้าน แต่ยังคงปรากฏกรอบประตูหินทรายและชิ้นส่วนทับหลังสลักภาพการกวนเกษียรสมุทรตกอยู่หน้าประตูปรางค์ องค์ที่อยู่ด้านทิศใต้ จากความเชื่อของคนในชุมชนที่ว่า หากบุคคลซึ ่งกำลังเดือดร้อนได้มาบนบานศาลกล่าว ก็จะได้สมดังปรารถนา จึงมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ซึ่งกำหนดเป็นวันจัดงานประเพณีไหว้พระธาต