ปราสาทปรางค์กู่

ตั้งอยู่ที่บ้านกู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษเป็นระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่16 เพื่อเป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ มีลักษณะเป็นปรางค์ 3 องค์ สร้างเป็นแนวจากเหนือไปใต้อยู่บนฐานขนาดใหญ่ ก่อด้วยอิฐปนศิลาแลงเรียงแผ่นโต ๆ (เหมือนปราสาทศรีขรภูมิที่จังหวัดสุรินทร์) เป็นศาสนสถานสมัยขอมที่เก่าแก่งดงามในเชิงสถาปัตยกรรมโบราณ มีอายุกว่าพันปี ด้านหน้าปรางค์กู่จะมีสระน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ในสมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นที่หากินของนกเป็ดน้ำ ซึ่งมีมากในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป