ป.ปักษ์ใต้ สาขา3

เลขที่239 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 091-4734598 091-4734598 ข้าวราดแกง