ผามออีแดง (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร)

ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห ่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู ่บริเวณใกล้เคียงกับทางเดินขึ้นปราสาทเขาพระวิหาร เป็นหน้าผาสูงชัน กั้นเขตแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ตลอดแนวผามออีแดงมีระยะประมาณ 300 เมตร เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของแผ่นดินประเทศกัมพูชาที่อยู่ต่ำลงไปอย่างเป็นมุมกว้าง มีฝูงค้างคาวในยามพระอาทิตย์ตกดิน บริเวณใกล้เคียงมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชมโบราณสถานสถูปคู่รูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ส่วนบนกลมข้างในเป็นโพรงสำหรับบรรจุสิ่งของสร้างด้วยหินทรายแดง ขนาดกว้าง 1.93 เมตร ยาว 4.2 เมตร ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ การเข้าชมผามออีแดง มีเส้นทางรถยนต์เข้าถึงเป็นสถานที ่รองรับนักท ่องเที ่ยวในทุกฤดูกาล เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-16.30 น.

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
ชาวไทย :ผู้ใหญ่ 40 บาท
เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ :ผู้ใหญ่ 400 บาท
เด็ก 200 บาท