ฟ้าใส

338/6-7 ม.1 ห้วยทับทัน เลขที่ 338/6-7 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน โทร.