มณีวรรณ

เลขที่885/10 ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 098-1658426 098-1658426 ข้าวราดแกง, ผัดไท , ราดหน้า, อาหารตามสั่ง