มิตรใหม่

เลขที่782 ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 087-4225620 087-4225620 อาหารตามสั่ง