ร้านสุณีย์

เลขที่ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ข้าวราดแกง