ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศรีสะเกษ

ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนเทพาตัดกับถนนหลักเมือง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพียงเล็กน้อยเดิม ศาลหลักเมืองมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่เหมาะแก่การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ต่อมา พ.ศ. 2529 ทางจังหวัด
จึงได้ก่อสร้างศาลหลักเมืองขึ้นใหม่ ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมยกฐานสูง หลังคาทรงไทยจตุรมุข กรุด้วยหินอ่อนและกระจกสี อย่างงดงาม จั่วหน้าด้านทิศใต้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์ “กาญจนาภิเษก” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ลักษณะเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์ นับเป็นศาลหลักเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย