สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษาแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ติดกับบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 237 ไร่ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวน
แห่งนี้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524บริเวณภายในมีลักษณะเป็นสวนป่าในเขตเมือง มีต้นลำดวนขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นดงใหญ่จำนวนกว่าสี่หมื่นต้น และดอกลำดวนยังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ โดยจะผลิดอกหอมอบอวลไปทั่วสวนในราวเดือนมีนาคมของทุกปี ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ยังมีพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทางเข้าสวนนอกจากนั้นในพื้นที่ยังมีสวนสัตว์ และสวนสาธารณะตกแต่งสวยงามร่มรื่นเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนทั่วไป