ส.แหนมเนือง

เลขที่998/9 ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 087-2548233 087-2548233 ก๋วยจั๊บ